AAN DE SLAG MET CITYTRAINER JUNIOR OP DE BASISSCHOOL!

Wat is een Citytrainer Junior?

Citytrainers Junior (CTJ) zijn leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool die de cursus Citytrainer Junior succesvol hebben afgerond. Zij zijn daardoor beter in staat om sportieve of creatieve activiteiten te begeleiden. Een CTJ draagt bij aan een sportieve, creatieve en sociale omgeving op en rondom school.

Uitgaan van talent en inzetten op de persoonlijke ontwikkeling van de basisschoolleerling en de Vier Vaardigheden: Presentatie, Samenwerken, Ontwikkelen en Organiseren & Begeleiden. Dat is de kern van de methode Citytrainer en dus ook van de leerlijn Citytrainer Junior.
Deelnemers scherpen hun sportieve, creatieve, organisatorische en sociale talenten aan en zetten deze in op en rondom school.

Door sportactiviteiten op school- en wijkniveau mee te laten begeleiden door de CTJ’s wordt aan de volgende subdoelen gewerkt:

  1. Het speelklimaat op en rondom school verbeteren.
  2. Deelnemers stimuleren om zich op persoonlijk vlak te ontwikkelen.
  3. Extra beweegmomenten op en rondom school creëren.

Wat kan een CTJ doen na de cursus?
Na de cursus kan een CTJ de (gym)docent assisteren bij activiteiten op en rondom school. Misschien ook zelf activiteiten bedenken en begeleiden onder toezicht van een professional. Denk hierbij aan pauze- en schoolpleinactiviteiten, de schoolsportdag, naschoolse activiteiten en events bij sportverenigingen.

Wat verwachten we van de schoolleiding?

  • De schoolleiding faciliteert, creëert draagvlak voor en borgt het CTJ-traject. Dit houdt in dat de school de CTJ ook echt gaat inzetten op en rondom school.
  • De (gym)docent is aanwezig en betrokken bij de cursus en de activiteiten.
  • De deelnemers vallen onder de verantwoordelijkheid van de school. Dit geldt voor activiteiten die zowel tijdens als na schooltijd plaatsvinden.

Nieuwsgierig naar de voordelen van Citytrainer Junior? Stuur een mailtje!