Aanmelden Praktijk Event

Wat wordt er verwacht van de organisator?
De organisatie waar de Citytrainer praktijkervaring op gaat doen zorgt voor persoonlijke begeleiding van de Citytrainer. Deze persoon is de praktijkbegeleider.

Rol van de Praktijkbegeleider:

 • Zorgt voor ontvangst van de Citytrainer en een introductie.
 • Begeleid de Citytrainer op zo’n manier dat deze geïnspireerd wordt, werkelijk meedenkt, mee beslist en gemotiveerd blijft.
 • Evalueert samen met de Citytrainer.

De Citytrainer wordt beoordeeld op:

 • Houding: representatief, respectvol, actief, sportief, goede voorbeeld geven, verantwoordelijk, initiatiefrijk. Ze moeten bijvoorbeeld altijd hun CT shirt of jas aan hebben!
 • De uitvoering: voorbereiden, uitleggen, begeleiden en afsluiten van een activiteit.
 •  Verslaglegging: praktijkverslag, urenlijsten, logboek.
 • Persoonlijk leerdoel: bij elke ervaring horen TIPS en TOPS die de Citytrainer helpen in zij of haar persoonlijke groei. Spreek het leerdoel goed en concreet af.

TIP(S)

 • Citytrainer voor de activiteit altijd goed briefen. Het moet voor beide partijen duidelijk zijn wat er verwacht wordt en wat eventueel de leerdoelen zijn.
 • Als de activiteit afgelopen is, het beoordelingsformulier invullen. Met de tips (kan zich daarin verder ontwikkelen) en tops (sterke punten) kan deze Citytrainer weer verder groeien.

Aanvraagformulier inzet praktijk

Aanvraagformulier Inzet Praktijk

Formulier waarmee organisaties een aanvraag kunnen doen voor inzet van Citytrainers bij een evenement of activiteit. Citytrainers worden begeleid.: goede instructie en evaluatie.
 • Activiteiten info

 • Waar is het evenement, de activiteit.
 • Vermeld dag, datum en tijden aanwezigheid. Geef ook aan wat de tijden van het evenement zelf zijn.
 • Andere partners
 • Geef aan
 • Er zijn verschillende cursussen zoals: Citytrainer Buurt, Citytrainer Sport Verenigingen, Citytrainer Senior Cultuur, Eventtrainer, Citytrainer van Maerlant, Citytrainer Volwassenen
 • Bijvoorbeeld: opvang, spelleiding, opbouwen, registratie deelnemers, ontvangst gasten etc.
 • Krijgen zij een vergoeding?